De fiscale onlinedatabank met alle antwoorden

Zélf op de hoogte blijven van alle fiscale nieuwigheden is bijna onmogelijk. Daarom helpt FiscalNet u bij die taak.

Onze onlinedatabank is dé informatiebron voor fiscalisten, bedrijfsrevisoren, belastingsconsulenten, advocaten, accountants en financieel directeurs. Lees meer

De Redactie

Een team van 27 fiscale topspecialisten

Alle artikels en commentaarstukken op FiscalNet zijn geschreven door echte vakspecialisten. Onze vaste redactie telt tien leden met uiteenlopende specialiteiten.

Photo Guy Poppe

Guy Poppe
Advocaat

Artikel van de Week

De bepaling die voorziet dat ontdoken registratierechten ondeelbaar verschuldigd zijn door de partijen in een verkoopakte die niet hebben deelgenomen aan de bewimpeling van een deel van de verkoopprijs of die er geen kennis van hadden is discriminerend

Dat is de conclusie van een recent arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 september 2016 (nr. 115/2016). … Ter gelegenheid van dat arrest sprak het Hof zich uit over artikel 203, alinea 1 wetboek van registratierechten dat als volgt luidt: … "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elke der …

Alle artikels

FiscalNet is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier